Rødvig Borgerforening

Rødvig Borgerforenings formålsparagraf er:

Rødvig Borgerforening er en upolitisk forening, der via kulturelt, socialt og praktisk fællesskab gør

RØDVIG - En perle på Stevns - til et endnu bedre sted at bo.

Som medlem kan optages enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål og er bosiddende i Stevns Kommune. Alene personer bosat i postnummer 4673 RØDVIG kan vælges til bestyrelsen.

Ønsker du at blive medlem af Rødvig Borgerforening kan du bare skrive til os under konkakt eller direkte til kasseren, (se under bestyrelse,) du skal blot skrive dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer i besked. Så vil du får en mail .

Tak til alle medlemmer for jeres opbakning til bestyrelsens arbejde.

På grund af persondataloven må der ikke stå direkte E-mail eller tlf.nr til hverken bestyrelsen eller kontaktpersoner.

Brug i stedet for kontaktformularen eller send en mail til roedvig.borgerforening@outlook.dk

BLIV MEDLEM  via kontaktformular, 150,- KR. FOR RESTEN AF 2020 OG HELE 2021 (pr. person)

Rødvig Borgerforening

Medlemsinformation oktober 2020

Rødvig Borgerforening kan, på grund af Corona, ikke gennemføre sit årsprogram i 2020 som ønsket.

Som vi allerede har oplevet, er Kunst, Mad og Musik og loppemarkedet udskudt til næste år.

Caféen er pt. ikke i drift, og revyen er udskudt indtil videre.

Desuden har Snapselauget også udskudt sine møder til bedre tider.

Rødvig Borgerforening arbejder stadig med en del emner, blandt andet:

·    Vi arbejder på, at julemanden og hans kone kommer og tænder juletræet, mens man nyder gløgg og æbleskiver. Musikken spiller, og børnene går i lommerne på julemanden og frue efter godter.

Vi overholder de gældende retningslinier for Corona.

·         Cykelstien langs Vemmetoftevej mellem Rødvigvej og Skørpinge Mark, og eventuelt længere ud med tilslutning til eksisterende cykelsti ved Rødvig Ferieby arbejder vi hårdt for at få på budgettet.

·         Handikapvenlighed i alle dele af Rødvig er på dagsordenen.

·         Bestyrelsen deltager i udredningen omkring etablering af sandfodring af Veststranden.

·         Vi arbejder på at arrangere aktiviteter for børn og børnefamilier. Input fra medlemmer er meget velkomne.

·         Vi deltager aktivt i arbejdet omkring Frivillighedscentret, Landsbyforum og Verdensarv.

·         Belysning ved Sydstevnshallen er også kommet på budgettet. Vi håber det også betyder, at der kommer belysning på cykelstien mellem Vemmetoftevej og Sydstevnshallen, som vi har arbejdet for længe.

·         Vi deltager aktivt i arbejdet omkring Frivillighedscentret, Landsbyforum og Verdensarv.

·         Vi er i dialog med Fibia omkring fibernet-dækning af Rødvig og omegn. Fibia oplyser som nedenfor.

·         Cykelsti gennem Lille Heddinge er endeligt kommet på kommunens anlægsbudget.

·         Petanquebanen i Krohaven er på vores foranledning blevet sat i stand af kommunen.

·     Flytning af stationen ser ud til at blive en realitet. Kommunen har afsat penge i budgettet til at starte processen. I forbindelse med flytning af stationen, bliver fremtiden for stationsbygningen relevant. Vi vil arbejde på, at der etableres et medborgerhus, da der i dag savnes husrum til at mødes og afholde aktiviteter på ikke-kommerciel basis.

Vi glæder os til at kunne præsentere programmet for 2021 med aktiviteter, som kan samle byen, samt til at se dig som medlem igen i 2021.

Med venlig hilsen

Freddie Larsen

Formand Rødvig Borgerforening

 

HUSK AT BRUGE RØDVIGVINEN (RØD, HVID OG ROSÉ) SOM GAVER. FOR HVER SOLGT FLASKE GÅR DER 6 KRONER TIL RØDVIG BORGERFORENINGS ARBEJDE 😊SÆLGES I DAGLI’ BRUGSEN.

 

Fibia oplyser:

Fibia giver alle borgere i Rødvig og omegn tilbuddet om fibernet inden udgangen af 2023, men allerede nu er der lagt fibernet inden for byskiltene i Rødvig. Derfor kan alle, der bor der, gå ind på fibia.dk, indtaste deres adresse og bestille fibernet til deres bolig. Bor man et sted, hvor der ikke allerede er etableret fibernet, kan man vise sin interesse på fibia.dk, og så bliver man informeret, når fibernettet kommer til området.