Rødvig Borgerforening

Rødvig Borgerforenings formålsparagraf er:

Rødvig Borgerforening er en upolitisk forening, der via kulturelt, socialt og praktisk fællesskab gør

RØDVIG - En perle på Stevns - til et endnu bedre sted at bo.

Som medlem kan optages enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål og er bosiddende i Stevns Kommune. Alene personer bosat i postnummer 4673 RØDVIG kan vælges til bestyrelsen.

Ønsker du at blive medlem af Rødvig Borgerforening kan du bare skrive til os under konkakt eller direkte til kasseren, (se under bestyrelse,) du skal blot skrive dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer i besked. Så vil du får en mail .

Tak til alle medlemmer for jeres opbakning til bestyrelsens arbejde.

På grund af persondataloven må der ikke stå direkte E-mail eller tlf.nr til hverken bestyrelsen eller kontaktpersoner.

Brug i stedet for kontaktformularen eller send en mail til roedvig.borgerforening@outlook.dk

BLIV MEDLEM  via kontaktformular, 150,- KR. FOR RESTEN AF 2020 OG HELE 2021 (pr. person)